Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe

Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe zostały utworzone z potrzeby usystematyzowania i organizacji wspólnego transportu publicznego na terenie powiatu oławskiego i gmin do niego przynależących. Głównym celem Związku jest organizacja transportu publicznego zgodnego z art. 7 ust. 1 pkt. 4a w zw. z art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym.

Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe tworzy powiat oławski oraz cztery gminy tj. gmina miasto Oława, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, gmina Oława, gmina Domaniów.

Zadania Związek realizuje poprzez operatora, którym jest PKS w Oławie S.A.

GLÓWNE ZADANIA

 

Organizacja transportu publicznego na terenie miasta Oława

 

Organizacja transportu publicznego na terenie gminy Oława

Organizacja  transportu publicznego na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Organizacja transportu publicznego na terenie gminy Domaniów

Organizacja transportu publicznego na terenie powiatu Oławskiego