Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe

Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe zostały utworzone z potrzeby usystematyzowania i organizacji wspólnego transportu publicznego na terenie powiatu oławskiego i gmin do niego przynależących. Głównym celem Związku jest organizacja transportu publicznego zgodnego z art. 7 ust. 1 pkt. 4a w zw. z art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym.

Związek powiatowo-gminny „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” został zarejestrowany 20 grudnia 2019 r. w rejestrze związków powiatowo-gminnych działających w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. W dniu 21 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowane zostało obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia tekstu statutu Związku. Związek utworzyli: Powiat Oławski, Miasto Oława, Gmina Oława, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice oraz Gmina Domaniów. Natomiast 20 listopada 2020 r. do Związku dołączyły: Gmina Siechnice oraz Gmina Żórawina.

Związek zawarł również umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Wojewodą Dolnośląskim. Łącznie w 2020 r. Związek otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości: 2 552 144,43 zł, co spowodowało, iż zostaliśmy największym beneficjentem w/w funduszu w woj. dolnośląskim. Dopłatę 3 zł do wozokilometra otrzymało 72 linie komunikacyjne do końca 2020 r. Suma wozokilometrów wyniosła 850 714,86 km. Natomiast w 2021 r. dofinansowanie z w/w funduszu otrzymało 86 linii komunikacyjnych na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład Związku, w którym to planowana liczba wozokilometrów to 2 022 007,60 km, natomiast planowana kwota dofinansowania wynosi 6 066 022,80 zł.

Zadania Związek realizuje poprzez operatora, którym jest PKS w Oławie S.A.

GLÓWNE ZADANIA

 

Organizacja transportu publicznego na terenie miasta Oława

 

Organizacja transportu publicznego na terenie gminy Oława

Organizacja  transportu publicznego na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Organizacja transportu publicznego na terenie gminy Domaniów

Organizacja transportu publicznego na terenie powiatu Oławskiego

Organizacja transportu publicznego na terenie gminy Siechnice

Organizacja transportu publicznego na terenie gminy Żórawina